Sunday, February 28, 2010

गेडी

गेडी
नयाँ नेपालको सिर्जना बनेर आवोस्
रसका होलिले स्नेह संस्कार छावोस् ।।
चुनरी,
बचाइ रसरङ् मनभरी!!
उरन्ठेउले उराठहरु उन्मूलन पारेर
कपट र छलहरु सबै दहन गरेर ।।
मचाऔ,
नरनारी सक्षम बनाऔ!!
सक्कली रगरसको अविर छर्न
नयाँ नेपालको निर्माण गर्न ।।
छाऊ,
होली तिमी नबिराइ आऊ !!
सचेतना भएर अस्तित्व छ
सस्कृति भएर नै संस्कार छ ।।
धीत,
होलिमा बनाऔ आपसी प्रीत!!!

No comments:

Post a Comment

आफ्नो अमूल्य राय,सुझाव तथा टिप्पणीहरु यहाँ छाडिदिनुहोला...▼
Please leave your Comments here...▼